Productia de energie din surse regenerabile se inscrie pe un trend puternic ascendent.

Uniunea Europeana si alte state cu economii dezvoltate sau in curs de dezvoltare devin tot mai active in implementarea de legi privind poluarea.

Conform normelor introduse de Uniunea Europeana, pana in anul 2020 trebuie atinse urmatoarele target-uri:

  • Ponderea energiei verzi in totalul energiei electrice consumate sa fie de minim 20%;
  • Emisiile de CO2 sa scada cu 20%;

Aceste conditii vor conduce, pe termen mediu si lung, la o crestere a cererii de produse energetice din surse regenerabile.

Potentialul Romaniei in productia de energie verde este foarte mare. Target-ul stabilit pentru Romania in consumul energiei din surse regenerabile este de 24% pana in anul 2020.

Tehnologiile curate permit reducerea consumurilor de materii prime si energie in procesul de productie, concomitent cu reducerea/eliminarea emisiilor poluante si a deseurilor. Aceste tehnologii tintesc protejarea mediului, consumatorilor si angajatilor si, in acelasi timp, cresterea competitivitatii, actionand dupa principiile: precautie, prevenire, integrare.

Valorificarea surselor regenerabile de energie reprezinta, un obiectiv major in cadrul politicii Uniunii Europene, inscriindu-se in contextul necesitatii renuntarii treptate la folosirea combustibililor conventionali si al obtinerii independentei energetice a statelor membre fata de sursele externe de energie. Acest fapt va conduce la cresterea sigurantei in alimentarea cu energie, asigurarea unui mediu curat prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera, precum si promovarea dezvoltarii regionale. In plus, valorificarea surselor regenerabile de energie contribuie la satisfacerea nevoilor de energie in zonele rurale izolate.