Prezentare generală

Amenajare parc eolian Curcubata

Amenajare parc Eolian Curcubata – Proiect cofinantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala

Program: POS CCE – Program Operational Sectorial „Cresterea Competitivitatii Economice”

Axa Prioritara 4: „Cresterea eficientei energetice si a securitatii furnizarii in contextul combaterii schimbarilor climatice”

Domeniul de interventie 4.2: „Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea energiei verzi”

Operatiunea: „Sprijinirea investitiilor in modernizarea si realizarea de noi capacitati de producere a energiei electrice si termice, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile: a biomasei, a resurselor hidroenergetice (in unitati cu putere instalata mai mica sau egala cu 10 MW), solare, eoliene, a biocombustibilului, a resurselor geotermale si a altor resurse regenerabile de energie”

Schema de ajutor de stat: „Hotararea de Guvern nr.750/2008 privind aprobarea schemei de ajutor de stat regional privind valorificarea resurselor regenerabile de energie”

Autoritate de Management: Ministerul Economiei amposcce.minind.ro

Beneficiar: S.C. ENERGO PROIECT S.R.L.

Adresa: Str. Tache Ionescu, nr. 89A, Mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj, cod postal 400473

Tel./Fax: 0264-434.188, e-mail: office@energoproiect.eu

Titlu Proiect: „Amenajare parc eolian Curcubata”

Contract de finantare: Nr. 26 RES/01.03.2013

Durata de implementare a Proiectului: 41 luni

Data inceperii Proiectului: 01.03.2013

Locatia Proiectului: Romania – Regiunea: Centru – Judetul: Alba – Extravilanul Comunei Avram Iancu

Valoarea totala a proiectului: 110.549.849 lei

Valoare totala eligibila: 84.094.387 lei, din care:

  • 51.802.142,48 lei – valoare eligibila nerambursabila acordata din FEDR
  • 7.063.928,52 lei – valoare eligibila nerambursabila acordata din bugetul national
  • 25.228.316 lei – cofinantare eligibila a beneficiarului

Valoare neeligibila: 26.455.462 lei

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe operationale cofinantate de Uniunea Europeana va invitam sa vizitati: www.fonduri-ue.ro

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.